Ewa Proniewska

Erickson Professional Coach

tel: 692-465-355
e-mail: ewa@coachingzone.pl

International Coach Federation (ICF) – Międzynarodowe Stowarzyszenie Coachów, jest wiodącą organizacją coachingową na świecie, istniejącą od 1995 roku. ICF zrzesza obecnie ponad 16 000 członków w 90 krajach. ICF przyznaje akredytacje szkołom coachingowym oraz wyznacza wysokie standardy w zakresie profesji coachingu, m.in. dzięki wprowadzeniu niezależnego procesu certyfikacji coachów. ICF jest pierwszą organizacją na świecie, która stworzyła i zaproponowała definicję coachingu, a także doprowadziła do określenia standardów etycznych dla zawodu coacha.


W swojej pracy jako coach stosuję standardy oraz sprawdzone narzędzia renomowanej szkoły Erickson College International z Vancouver, posiadającej akredytację ICF oraz przestrzegam Kodeksu Etyki ICF, który w całości dostępny jest na stronie ICF Polska po polsku oraz ICF po angielsku.


Oznacza to dla mnie przede wszystkim profesjonalne postępowanie w relacji z klientem, przestrzeganie poufności informacji pochodzących od mojego klienta, a także traktowanie klienta jako eksperta we własnym życiu, uznawanie, że klient jest kreatywny, zaradny i stanowi integralną całość.