Ewa Proniewska

Erickson Professional Coach

tel: 692-465-355
e-mail: ewa@coachingzone.pl

Coaching biznesowy jest skierowany do kadry zarządzającej, liderów, menedżerów, właścicieli firm oraz wszystkich tych, którzy chcieliby się rozwijać zawodowo i osiągać ponadprzeciętne rezultaty w biznesie.


Coaching biznesowy jest indywidualnym wsparciem lidera w osiąganiu jego celów biznesowych. Stwarza dla niego okazję do lepszego przyjrzenia się swojej sytuacji, poszerzenia perspektywy, a dzięki temu dostrzeżenia nowych możliwości i rozwiązań. W trakcie procesu coachingowego lider uświadamia sobie jakie kompetencje potrzebuje rozwijać oraz jak lepiej korzystać ze swoich naturalnych zdolności, aby osiągać zamierzone rezultaty. Doskonali swoje umiejętności podejmowania trafnych decyzji, radzenia sobie z trudnymi sytuacjami oraz opracowuje skuteczną strategię działania.


W trakcie coachingu biznesowego lider ma możliwość stworzenia atrakcyjnej wizji dla siebie, swojego zespołu, działu lub firmy. Wizja jest początkiem drogi w dobrym kierunku. Prawidłowo skonstruowana umożliwia ustalenie swoich priorytetów, wzbudza entuzjazm i motywację. Zdolność stworzenia porywającej wizji i mobilizowania wokół niej ludzi, wyróżnia wyjątkowych liderów.


Coaching biznesowy jest również doskonałym wsparciem potreningowym, ułatwiającym wdrażanie umiejętności zdobytych podczas różnego rodzaju szkoleń w codzienną praktykę. Uczestnicy szkoleń często obserwują, że po początkowym okresie dużego zapału do wprowadzania zmian w swoim środowisku pracy, z czasem stopniowo wracają do starych nawyków i schematów działania. Skorzystanie w takim momencie z wsparcia jakie daje coaching biznesowy pomaga utrzymać zaangażowanie, co w rezultacie przyczynia się do efektywniejszego wykorzystania wiedzy i umiejętności nabytych na szkoleniach.


Liderzy zaangażowani w coaching biznesowy zauważają:

  • wzrost efektywności i skuteczności w osiąganiu zamierzonych celów
  • udoskonalenie kompetencji interpersonalnych oraz przywódczych
  • wzrost motywacji i zaangażowania w podejmowane działania
  • większą satysfakcję z pracy

 

Poprzez rozwój pojedynczych liderów firma wzmacnia swoją siłę organizacyjną, a tym samym swoją pozycję na rynku i konkurencyjność.