Ewa Proniewska

Erickson Professional Coach

tel: 692-465-355
e-mail: ewa@coachingzone.pl

Coaching osobisty jest doskonałym wsparciem dla wszystkich osób, które czują gotowość do wprowadzenia zmian w swoim życiu. Coaching osobisty daje klientowi możliwość całościowego spojrzenia na swoje życie, zastanowienia się dokąd zmierza, przemyślenia w jakich obszarach najbardziej potrzebuje zmian.

 

Coaching osobisty zakłada podejście holistyczne. U podstaw tego założenia leży przekonanie, że zmiany w jednych obszarach życia klienta mogą mieć również pozytywny wpływ na zmiany w innych obszarach. Na przykład korzystne zmiany w życiu zawodowym mogą przyczynić się również do wzrostu zadowolenia w życiu osobistym. Coaching osobisty stwarza okazję, aby zidentyfikować obszary, w których nawet niewielkie zmiany znacząco wpłyną na polepszenie jakości życia klienta.

 

Coaching osobisty może dotyczyć na przykład:

 • rozwoju osobistego:
  • odkrycia własnych wartości, pragnień
  • motywowania siebie
  • budowania pewności siebie
  • zwiększenia wiary we własne możliwości
 • poprawy relacji w rodzinie i w pracy
 • realizowania swoich pasji
 • radzenia sobie ze stresem
 • zmian w życiu zawodowym (coaching kariery)
 • wprowadzenia w życie jakiegoś projektu, pomysłu
 • osiągania większej równowagi życiowej – pomiędzy pracą a życiem prywatnym

 

W coachingu osobistym coach pomaga klientowi w zamianie marzeń w realne, konkretne i osiągalne cele, wspiera w stworzeniu atrakcyjnej wizji przyszłego życia klienta, w zaplanowaniu działań, które krok po kroku przybliżą klienta do realizacji jego celów oraz w utrzymaniu jego zaangażowania.