Ewa Proniewska

Erickson Professional Coach

tel: 692-465-355
e-mail: ewa@coachingzone.pl

Dzięki coachingowi pojedyncze osoby i organizacje szybciej się rozwijają i skuteczniej osiągają zamierzone rezultaty.

   

Podczas indywidualnych sesji coachingowych:

  • sprecyzujesz swoje cele
  • stworzysz atrakcyjną wizję tego co chcesz osiągnąć
  • odkryjesz swoje najgłębsze wartości
  • skonfrontujesz się ze swoimi ograniczającymi przekonaniami
  • rozwiniesz umiejętności podejmowania trafnych decyzji
  • krok po kroku zaplanujesz swoje działania
  • wzmocnisz swoje zaangażowanie i motywację
  • dotrzesz do własnych, niepowtarzalnych odkryć i rozwiązań
  • poznasz narzędzia i techniki wspierające skuteczne osiąganie celów

 

W wyniku coachingu ludzie polepszają jakość swojego życia i zwiększają zadowolenie w różnych obszarach życia takich jak: rodzina, kariera, praca, finanse, kondycja fizyczna, czas wolny. 

 

W biznesie coaching wzmacnia zaangażowanie pracowników oraz wspiera ich rozwój, a poprzez to przyczynia się do wzrostu efektywności i konkurencyjności firmy.